Livingstonelaan 609

Documenten

Participatierapport
Om de buurt goed te informeren en betrekken hebben ontwikkelaars Synchroon en Slokker (VOF Livingstonelaan) De Wijde Blik gevraagd een communicatietraject op te zetten en uit te voeren voor de herontwikkeling van de locatie Livingstonelaan 609 in Utrecht.
Dit traject is eind 2021 van start gegaan en is afgesloten met de laatste informatiebijeenkomst in februari 2023. In het eindverslag schetsen we eerst kort hoe het proces in grote lijnen is doorlopen. Daarna koppelen we terug wat de participanten inhoudelijk hebben meegegeven en hoe de ontwikkelingscombinatie dit heeft verwerkt in de plannen. En waar dat niet mogelijk was of om nadere onderbouwing is gevraagd, wordt dit nader toegelicht.

Lees hier het eindverslag.

Bijeenkomsten
Op woensdag 9 maart 2022 vond een eerste informatiebijeenkomst plaats in het BuurtThuis Kanaleneiland Zuid waarin de ontwikkelaar en de gemeente u meer vertelden over de plannen voor het gebouw en het park. Hieronder vindt u de presentatie en het verslag van deze bijeenkomst.

Op dinsdag 24 mei 2022 vond een vervolgbijeenkomst plaats waarin de ontwikkelaar een terugkoppeling gaf over de wat met de opgehaalde reacties is gedaan. Hieronder vindt u de presentaties en het verslag van deze bijeenkomst

Op donderdag 2 februari 2023 vond een bijeenkomst plaats over de concept-bouwenvelop plaats. Hierin heeft de gemeente omschreven waaraan de ontwikkeling van de Livingstonelaan 609 moet voldoen. Hieronder vindt u de presentaties en het verslag van deze bijeenkomst

In de komende maanden wordt verder gewerkt aan de planvorming. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Zoekvenster sluiten