Livingstonelaan 609

Participatietraject

Livingstonelaan 609

Nieuwbouwplannen Livingstonelaan 609

Ontwikkelaar VOF Livingstonelaan (samenwerking tussen Slokker en Synchroon) heeft plannen voor nieuwbouw aan de Livingstonelaan 609. Het gaat om 569 studentenwoningen met gedeelde voorzieningen. Op de begane grond van het gebouw komt ruimte voor onderwijsvoorzieningen, een ontmoetingsruimte en een fietsenstalling. Het park achter het gebouw krijgt ook een opknapbeurt. Zodat van het groen meer en beter gebruik kan worden gemaakt door huidige en nieuwe bewoners. De Livingstonelaan 609 ligt nabij de woonboulevard tussen de Australiëlaan en Aziëlaan en is nu deels in gebruik als zorgcluster en deels als bijeenkomstruimte van Stichting SECU.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgangspunten

Op 11 januari 2022 stelde het college van burgemeester en wethouders de voorwaarden vast voor de nieuwbouwplannen; de zogenoemde ‘programmatische uitgangspunten (PUp)’. De ontwikkelaar werkt op basis van deze voorwaarden haar plannen verder met de gemeente uit. Dit doet zij graag samen met de buurt via een participatietraject. U kunt als omwonende of belanghebbende laten weten welke aandachtspunten belangrijk zijn en bijvoorbeeld mee denken over delen van het plan.

Kaart-Livingstonelaan609

Actueel

13 november 2023

Bouwenvelop vastgesteld
Het college heeft de bouwenvelop Livingstonelaan 609, waarin de eisen van de gemeente staan, vastgesteld. Nu de bouwenvelop is vastgesteld, wordt in 2024 een omgevingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt in 2025 gestart met de sloopwerkzaamheden. Lees hier de raadsbrief.

11 september 2023

Bouwenvelop
In de bouwenvelop staan de uitgangspunten voor de nieuwbouw. De concept-bouwenvelop heeft begin 2023 ter inzage gelegen. Daarop is een aantal reacties binnengekomen. Deze reacties hebben we verwerkt in een reactienota.

Schaduwwerking nieuwbouw
Er zijn nieuwe bezonningsonderzoeken uitgevoerd. In het wijkbericht leest u waarom dit nodig was.

Hier vindt u de onderzoeken :

  1. Bezonningsstudie OZ d.d. 16-3-2023
  2. Bezonningsstudie LBP d.d. 6-9-2023 – huidige situatie o.b.v. huidige opstallen vs nieuwe situatie
  3. Bezonningsstudie LBP d.d. 6-9-2023 – huidige situatie o.b.v. bestemmingsplan vs nieuwe situatie
  4. Bezonningsstudie LBP d.d. 6-9-2023 – aanvullende vragen

 

Reageren op bezonning
De resultaten van de actualisatie van het bezonningsonderzoek en het onderzoek van LBP waren nog niet bekend toen de bouwenvelop ter inzage lag. Daarom kunt u hier alsnog op reageren. U kunt uw reactie of vraag hierover tot en met 22 september 2023 mailen naar: livingstonelaan609@utrecht.nl.

Vervolg
Alle reacties verwerken wij in de reactienota. Deze sturen we in oktober samen met de bouwenvelop naar het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen een definitief besluit over de bouwenvelop. Na het vaststellen van de definitieve bouwenvelop start de procedure voor herziening van het bestemmings-/ omgevingsplan en aanvragen van de omgevingsvergunning. Het ontwerp van het bestemmings-/ omgevingsplan ligt naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 ter inzage. De gemeenteraad stelt in het tweede kwartaal 2024 het bestemmings-/ omgevingsplan vast. De sloop en vervolgens nieuwbouw kan starten in 2024/ 2025.

Participatietraject

De gemeente en ontwikkelaar willen omwonenden en andere belanghebbenden meer vertellen over de nieuwbouwplannen en uitgangspunten. Ook zijn ze benieuwd of u ideeën, wensen of aandachtspunten heeft waarmee zij het plan beter kunnen maken. Ook kunt u tijdens het participatietraject al uw vragen aan de ontwikkelaars en de gemeente stellen.

VOF Livingstonelaan heeft De Wijde Blik, een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in participatie, gevraagd het participatietraject te organiseren. In de afgelopen maanden heeft De Wijde Blik een aantal direct omwonenden en betrokkenen uit de buurt al gesproken. Nu willen wij omwonenden en belanghebbenden van harte uitnodigen voor de informatiebijeenkomst, bij het BuurtThuis.

Bijeenkomsten

Op woensdag 9 maart 2022 vond een eerste informatiebijeenkomst plaats in het BuurtThuis Kanaleneiland Zuid waarin de ontwikkelaars en de gemeente u meer vertelden over de plannen voor het gebouw en het park. Klik op onderstaande button om de presentatie en het verslag van deze bijeenkomst te bekijken.

Bekijk de documenten

Op dinsdag 24 mei 2022 vond een tweede bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn wij dieper ingegaan op uw zorgen, wensen en ideeën ten aanzien van de nieuwbouw.

Bekijk de documenten

Op donderdag 2 februari 2023 vond een derde bijeenkomst over de concept-bouwenvelop plaats. Hierin heeft de gemeente omschreven waaraan de ontwikkeling van de Livingstonelaan 609 moet voldoen.

Bekijk de documenten

Aanmelden

Zoekvenster sluiten